ONZE TARIEVEN

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven. 

WEEKENDSCHOOL
€ 119 / mnd
3 uur per week
Voor groep 6, 7 en 8
Elke zondag (behalve vakanties)
10 maanden, +/- 33 weken p/j
Tijd: 10:30-13:30
 
Rekenen, Begrijpend lezen
Studievaardigheden en Spelling
(inclusief Cito-training)
 
Maximaal 8 leerlingen per groep
 
 
ROBOTICACLUB
€ 39 / mnd
2 uur per week
8 t/m 14 jaar
Elke zaterdag (behalve vakanties)
10 maanden, +/- 33 weken p/j
Tijd: 11:00-13:00 of 13:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 

Pijlers weekendschool

Methodiek

Evaluatie

Individuele aandacht

Prestatiegericht

Motiverend

Ouderbetrokkenheid

Waarom Kennisplein Arnhem?

 

METHODIEK

6 lessen

De methodiek van Kennisplein bestaat uit een serie van 6 lessen die gelijkmatig zijn verdeeld over 6 weken. In de eerste 4 weken worden, aan de hand van nieuw lesmateriaal, CITO-oefeningen gemaakt voor de vakken taal en rekenen. In de 5e week is er plaats voor verdieping, waarbij de oefenstof van de eerste 4 weken wordt herhaald. In de 6e week wordt tenslotte getoetst of leerlingen de stof goed hebben begrepen. Op basis van de uitkomsten van deze toets kan worden bekeken of leerlingen extra aanvullend bijles nodig hebben.

Werkvormen

De lessen worden klassikaal en in coöperatieve werkvormen aangeboden. De begeleider varieert, afhankelijk van de lessituatie, tussen deze werkvormen. Bij klassikale lessen krijgen leerlingen uitleg en instructie van de begeleider, waarna ze individueel aan de slag gaan. Bij de coöperatieve werkvorm werken leerlingen samen als onderdeel van een vaste lesindeling.   

 

EVALUATIE

Wij vinden het van groot belang dat de educatie in goede afstemming met de ouders van leerlingen verloopt. Deze samenwerking begint met een kennismaking met de begeleider. In dit kennismakingsgesprek wordt niet alleen persoonlijk met de begeleider kennisgemaakt, maar worden de ambities (of: leerdoelen) ook besproken. Gedurende het hele jaar kan op verzoek van ouders de voortgang worden geëvalueerd of kunnen nadere afspraken worden gemaakt.

 

INDIVIDUELE AANDACHT

Kennisplein hecht veel aan individuele aandacht. Wij denken dat individuele aandacht essentieel is voor persoonlijke ontwikkeling. Klassen waar leerlingen op school onderdeel van uitmaken hebben soms tot wel 30 leerlingen. Hierdoor ontberen leerlingen de individuele aandacht die zij op hun leeftijd in hun ontwikkeling nodig hebben. Bij Kennisplein hebben groepen daarom maximaal 8 leerlingen. Afhankelijk van de behoefte van leerlingen wordt individuele aandacht besteed aan taal, begrijpend lezen of rekenen. Daarnaast wordt de leerling gecoacht door de begeleider. Deze coaching versterkt doorgaans de band met de begeleider en vergroot de motivatie van de leerling.

 

PRESTATIEGERICHT

Kennisplein vindt het voor de effectiviteit van de lessen van belang dat wordt gewerkt vanuit de ambities van de leerling. Als de leerling bijvoorbeeld ambieert 550 punten te scoren op de CITO, dan past daar een grotere belasting bij. Wij zien het daarom niet alleen als onze taak om leerlingen te ondersteunen achterstanden in te halen, maar vooral om leerlingen te ondersteunen hun ambities te verwezenlijken.  Voor zowel ouders als Kennisplein is het in de regel van belang dat de prestaties van de leerling minimaal op gelijke hoogte komen met het intelligentieniveau. Om de ambities van leerlingen aan te wakkeren organiseren we daarom motiverende wedstrijdjes.

 

MOTIVEREND

Kennisplein is er stellig van overtuigd dat gemotiveerde leerlingen meer belast kunnen worden dan ongemotiveerde. Wij zien het daarom ook als onze taak om bij te dragen aan het stimuleren van die motivatie. We willen leerlingen kortom aantonen dat leren leuk kan zijn. Voor dat doel organiseren we clubactiviteiten, festivals en andere motiverende activiteiten - zoals gastlessen die helpen leerlingen te inspireren een toekomstvisie te vormen. De achterliggende gedachte is om met deze motiverende activiteiten leerlingen spelenderwijs te onderwijzen - in aanvulling op de basiskennis waarover ze al beschikken.

 

OUDERBETROKKENHEID

Het is voor leerlingen niet alleen van belang dat zij door de begeleiding vanuit Kennisplein worden ondersteund. De ondersteuning van ouders is minstens zo belangrijk. Om die reden stimuleren wij de ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kinderen. Ouders zijn de verbinding tussen Kennisplein, het kind en de basis- of middelbare school. Het is een taak voor ouders om die verbindingsfunctie goed te vervullen door in overleg met Kennisplein en de school de ontwikkeling (het leerproces) van hun kind te coördineren. Om ouders van deze regietaak bewust te maken organiseren wij seminars, informele bijeenkomsten en huisbezoeken. Dit laatste stelt ons bovendien in staat om ouders beter te begrijpen en handvatten mee te geven voor de verdere ontwikkeling van hun kind.

HEBT U EEN VRAAG OF EEN OPMERKING?

Neem dan gerust contact met ons op.