• Kleine groepen, veel individuele aandacht
 • Verbetering van school- en Cito-resultaten
 • Positieve effect op motivatie en zelfvertrouwen
 • Programma van ongeveer 30 weken per jaar
 • Tussentijds instromen is mogelijk!

De volgende lessen en onderwerpen worden uitvoerig behandeld en geoefend met Cito-stijl vragen:

 • Begrijpend lezen
  • Tekstsoorten
  • Tekstgenres
  • Diverse leesstrategieën
   • samenvatten
   • tekstverbanden zoeken
   • woordbetekenis achterhalen etc
 • Rekenen
  • Getallen
  • Optellen en aftrekken
  • Vermenigvuldigen en delen
  • Breuken
  • Procenten
  • Verhoudingen
  • Tijd
  • Geld
  • Meten
 • Spelling
  • Spelling werkwoorden
  • Spelling niet werkwoorden
 • Studievaardigheden
  • Opzoekvaardigheden
  • Studieteksten
  • Tabellen
  • Schema’s & grafieken