Om de overgang naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen en het beste uit zichzelf te kunnen halen, kunnen leerlingen uit groep 6, 7 en 8 in kleine groepen van maximaal 8 leerlingen een dagdeel bijles volgen.

De weekendschool wordt gegeven op de zondag van 10.30 uur tot 13.30 uur.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen: begrijpend lezen, spelling, studievaardigheden en rekenen.  lees meer...